Ari Šavit

Šavitovy obrazy jsou nanášeny výraznými barvami a jednotlivé odstíny jsou voleny tak, aby navzájem ostře kontrastovaly. Chování svých postav líčí autor s pochopením, ale neumenšuje přitom tragédie, k nimž logika jejich jednání vedla. Leckomu může autorův přístup připadat nekonzistentní, ale pravda se často skrývá v paradoxu.