CV

Ciprian Vălcan

Ciprian Vălcan (*1973 v Aradu) je filozof, filolog a kulturní historik, rumunský frankofonní humanitní badatel, spolupracuje s École Pratique des Hautes Études v Paříži. Jeho hlavním badatelským zájmem je vztah mezi literaturou a filozofií. V rozhovoru mluví o vztahu balkánské literatury k západní, o roli literatury obecně a o právě do češtiny přeložené knize Metafyzika cyklistů, jejímž je spoluautorem.

Sbírka „esejistických tandemů“, sestávajících vždy z jednoho úryvku z některého novinového článku žánru „infotainment“, většinou lehce bulvárního rázu, a úvahové reakce na něj. Autoři zbavují situace, o kterých referují noviny, jejich surreálného nádechu tím, že ho v nejlepší tradici absurdity co nejpoctivěji dovádějí do důsledků.