RT

Richard Taylor

Nejlepší obranou před propagandou je podle autora informovanost, povědomí o našich silných a slabých stránkách i o cílech těch, kteří chtějí manipulovat našimi názory pro své vlastní cíle. Znalost fungování propagandy může sloužit k jejímu pochopení a demaskování jak v dílech ze starších dob, tak těch současných.