Jóhann Páll Árnason

Většina zařazených příspěvků vyznívá solidně a konsenzuálně. Autoři se snaží poukazovat spíše na konstruktivní stránky jednání věřících, případně rozumně konstatují obtížnou předpověditelnost toho, k čemu bude formálně tatáž víra různé jedince motivovat. V čemž se odlišují od tak mnohých soudobých politiků, kteří v tom mají až příliš jasno.