EW

Eudora Welty

Povídkový cyklus Zlatá jablka americké jižanské autorky Eudory Weltyové přináší živý obraz společnosti na malém městě při ústí řeky Mississippi. Neomezuje se však na líčení barvitého prostředí, nýbrž nabízí univerzální témata, zejména konflikt mezi nezávislostí jedince a jeho přináležitostí k stabilní tradiční komunitě.