LG

Lucie Galčanová

Autoři připouštějí, že jejich publikace nezahrnuje reprezentativní sociologický vzorek a že i u své omezené skupiny museli některé otázky vynechat. I tak se ale jejich text dá doporučit všem, kteří se zajímají o bytostnou lidskou potřebu vtisknout svoji jedinečnou identitu do prostoru, jejž obýváme, i těm, které přitahují proměňující se životní styly soudobé společnosti.