Autor se v knize projevuje jako zkušený novinář, který umí vyprávět a složitou historickou a teologickou problematiku dokáže celkem dobře ilustrovat na názorných příkladech. V onom hlavním střetu přitom Yaron nestraní žádné ze stran, ale spíše odsuzuje extremisty na obou stranách konfliktu.