Nachlinger svojí útlou knihou ve velmi komprimované podobě zachycuje proměny české společnosti za posledních čtyřicet let, a to dosti specifickým způsobem. Jeho soustředěný pohled mnohé přehlíží a opomíjí, ale o to lépe se může zaměřit na opakující se vzorce, které by jinak mohly zůstat skryty.