JS

Jochen Schmidt

Dne 9. listopadu 1989 padla berlínská zeď, celosvětově chápaná jako symbol komunistické zvůle. Berlínský spisovatel a novinář Jochen Schmidt líčí humornou zkratkou v jedné kapitole svého pseudoautobiografického románu Der Wächter von Pankow (Hlídač Pankowa), jak prožíval 9. listopad – den, kdy se v roce 1970 narodil – po čtyři následující dekády svého života.

Jochen Schmidt (nar. 1970), berlínský spisovatel, překladatel, novinář a bloger, často ve své prozaické tvorbě obkružuje téma života v někdejší NDR, resp. v takzvaných nových spolkových zemích. Osvojil si „stoický“ vypravěčský tón, přitom má smysl pro detail a vtipné pointy, nebrání se jisté melancholii a domnělé naivitě – a jak známo, takovou kombinaci stylových ingrediencí vítají čtenáři s povděkem.