Kniha novináře Jana Králíka přináší rozhovor s výtvarníkem Kamilem Lhotákem, který se týká jeho lásky k motocyklům, jízdním kolům a automobilům. Rukopis, považovaný za ztracený, kdysi vycházel ve zkrácené verzi časopisecky. Lhotákovo vyprávění o jeho „motorovém opojení“ nadchne milovníky starých časů a ty, kteří se zabývají historií přelomu 19. a 20. století.