WS

Wilfried Rudolf Stroh

O slavných klasicích píše autor vtipně a rozhodně ne s přehnanou úctou. Přitom nechce jejich význam snižovat, naopak. Pouze se snaží setřít z nich staletími navršený prach, vykreslit je jako bytosti z masa a kostí s dramatickými osudy a vnitřními protiklady, osobnosti, které o svoje prosazení mezi velikány musely tvrdě bojovat.