AD

Adam Doležal

Promýšlení naznačených otázek je navýsost aktuální. Stále více lidí totiž souhlasí se slovy T. W. Adorna, že Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a říká: „Vždyť jsou to jen zvířata.“ Plným právem přitom jeden z autorů knihy apeluje na to, abychom kvůli „zvířecím právům“ nezapomínali na to, že rozsáhle porušována jsou dnes i základní práva lidská.