Jak svoje dospívání prožívali Libuše Riegrová nebo Jan Gebauer? Jak se v 19. století projevoval kult individualismu? A byl autorem pojmu moderní duše sociopat? Mírně provokativní kniha postihuje individualismus i v jeho ambivalentnosti.

V esejích o české aviatice se před čtenáři předestírá nápaditá cesta napříč myšlenkovými světy techniky, spirituality, politiky i lidské tělesnosti. Vše je propojeno tématem duchovního i fyzického putování do vesmíru. Kupodivu přitom nechybí ani Jan Žižka, Goethe nebo Karel H. Mácha.

Sborník se zabývá dobou, kdy se naši předci naučili přesně kvantifikovat čas, vyjadřovat jeho hodnotu penězi, ale zároveň byli vedeni k tomu, aby se času vzdali jako toho nejdůležitějšího, co měli. Načrtává tak dilemata, která řešíme i dnes.

Postoje ke kavárnám bývaly v minulosti různé: někteří umělci je líčili jako prostor pro sobce a povaleče, jiní jako zhmotnění ideálů moderní doby. Autorka nabízí přehled bohaté kulturní historie i současnosti pražských kaváren, přičemž propojení se soudobým vyostřeně politickým chápáním pojmu „pražská kavárna“ nechává hlavně na čtenáři.