JM

Jiří Maha

Komiksové zpracování osudu čihošťského faráře Josefa Toufara je podařený pokus, jak přilákat k historii studenty i ty, kteří se obsáhlým dějepisným pracím spíš vyhýbají. Působivé výtvarné zpracování vtáhne čtenáře do doby 50. let a přiměje ho položit si řadu důležitých otázek.