Má lidské vraždění a páchání genocid nějaký biologický základ, nebo se jedná o patologické chování, jemuž lze předejít správnou výchovou? Proč se vlastně lidé vraždí a jak ke zkoumání tohoto fenoménu přistupovat? Závěry, k nimž zde významný český evoluční biolog dochází, zastánce člověka coby tvora mírumilovného příliš nepotěší.

Mezi laickou veřejností stále přežívá zjednodušená představa, jak se vlastně život na Zemi vyvíjel a vyvíjí. Autoři již klasické knihy na toto téma se po třinácti letech od prvního vydání vracejí na scénu s přepracovaným a výrazně rozšířeným spisem a srozumitelně, vtipně a erudovaně nás informují, jak to s tou evolucí je.