Kniha vypráví příběhy konkrétních staveb a projektů i s peripetiemi při jejich realizaci. A v souvislosti s tím si všímá, co to přineslo místní komunitě a jaká je v souvislosti s představenými projekty role „lokálních hrdinů“.

Ironickou polohu střídají patetické pasáže prodchnuté vírou představených osobností v nadosobní význam jejich snah. Jakýchsi až paranáboženských rovin publikace dosahuje tam, kde jsou těžce zkoušení hrdinové náhle vysvobozeni zásahem shůry, „náhodou“, jež radikálně vyřeší potíže s nevstřícnými úřady či majiteli pozemků.