JS

Jan Sapp

Důkladný a v mnoha ohledech originální pohled na dějiny biologie posledních dvou století nabízí kanadský vědec Jan Sapp. Ústředním tématem jeho knihy je evoluce, provází nás od prvních evolučních teorií až k přelomovým objevům posledních desetiletí. Popisované události představuje i z hlediska širšího dobového kontextu.