Jedna z nejucelenějších a nejrozsáhlejších prací na téma hrozby jaderné války vznikla původně jako rozhlasová přednáška. I po šedesáti letech je tento soubor úvah nad možností zkázy celého světa jedinečný.