Většina populárně naučných knih zabývajících se biologickou evolucí se obvykle soustřeďuje na nápadné a dobře známé mnohobuněčné organismy, nejčastěji na několik oblíbených skupin živočichů. Nejenže tak opomíjí značnou část veškeré biologické rozmanitosti, ale i většinu času, po který život na Zemi existuje. A v důsledku trestuhodně upozaďuje klíčovou událost, bez níž by život na Zemi nikdy nebyl takový, jaký jej známe – vznik eukaryotické buňky.