SW

Steven Weinberg

Má moderní věda počátky už v dílech antických Řeků, nebo se začala rodit až v pracích arabských učenců a středověkých evropských myslitelů? A co vlastně představovala vědecká revoluce v šestnáctém a sedmnáctém století? Odpovědi a další poutavá témata nabízí, třebaže občas svérázným způsobem, publikace s mnohoznačným názvem.