JM

Jan Mervart

Marxisticko-křesťanský dialog, který vedly význačné československé osobnosti v druhé půli dvacátého století, je dodnes zdrojem mnoha zajímavých myšlenek, tezí a antitezí. Autoři rozsáhlé kolektivní monografie se snaží reflektovat základní filozofické a mravní směrovky, z nichž vycházeli marxisté a z nichž snad i dnes vycházejí občansky angažovaní křesťané.