MP

Marta Pavlíková

Jak se vyvíjel obraz Napoleona v umění? Jak kolísala jeho podoba mezi válečníkem, státníkem a polobohem? Jak se proměňovala napoleonská symbolika? To zevrubně zkoumá publikace, jež je pro pochopení hluboké stopy, již slavný Korsičan zanechal v kulturních dějinách, nedocenitelná. V tomto smyslu jde o víc než o obrazový katalog.