Debutová sbírka Anny Prstkové zaujme na první pohled. Jednak je nebývale útlá, jednak do očí bije její tajemný název. Po jeho rozluštění zjistíme, jak symptomatický pro celou sbírku je. Subtilní poezie, která se nezdráhá dotknout ani aktuálních společenských témat, a možná i onen „provokativní“ název zaujaly porotu cen Magnesia Litera natolik, že sbírku nominovala do kategorie DILIA pro objev roku.