Specialista na mýty a tvůrce deskové hry na hrdiny se pokusil vytvořit unikátní mytologii vlastního fantasy světa. Dílo je to pozoruhodné a propracované, jen mu chybí silnější ústřední příběh.

Iniciace, sebeoběť a vlastní podstata nejvyššího staroseverského boha Óðina – to jsou ústřední témata tohoto komentáře k vybraným skandinávským mýtům. Knihy, která může sloužit k orientaci v problematice a k osvětlení základních rysů staroseverské mytologie a pramenů jejího studia.