PK

Petr Karlíček

V knize o převážně politických karikaturách autor referuje, jak se obraz (téže) politické situace výrazně měnil prizmatem jednotlivých ideologických „brýlí“, a převážně hodnotí kvalitu kresby či malby. Jindy však sám angažovaně vstupuje do dobové polemiky.