TZ

Tomáš Zahradníček

Když po roce 1989 přestala být federace Čechů a Slováků jen formální záležitostí, stoupl logicky i význam federálního parlamentu. Jakým způsobem a s jakým výsledkem se prosadil oproti ostatním institucím? Jak vnímali tehdejší poslanci zánik společného státu a jak vypadal jejich všední pracovní den? I tyto otázky se vzhledem ke generačnímu odstupu stávají předmětem zájmu historiků.