Vilém Koubek se vrací do světa svého loňského románu Posmrtná predace. Opět tak zavádí čtenáře do Odpočinku, rezervace pro mileniály v důchodovém věku, kde nemá život příslušníků mladších generací žádnou cenu.

Třetí román Viléma Koubka představuje mírné vykročení z žánru české akční sci-fi. Drsná škola z konce jednadvacátého století je zatím nejumírněnější, ale paradoxně také nejzábavnější autorovou knihou.

Druhý román Viléma Koubka má nakročeno k tomu, aby se stal jednou z loňských žánrových knih, které se budou skloňovat ve všech pádech. Perfektně totiž zapadá do představ o české akční škole, jejíž limity však zároveň odhaluje.