Pascal Quignard, autor více než čtyřiceti esejů, studií a románů, zaujímá v současné francouzské literatuře zvláštní místo. Svým stylem, volbou témat i kulturními vazbami je netypickým, poněkud neobvyklým spisovatelem, který nepodléhá módním trendům ani literárním směrům a který se pokouší o obnovení určitého ideálu „nadčasového“ psaní.

Pascal Quignard je autorem zajímavým a překvapivým, jenž vyvrací mnohé předsudky o literatuře, zejména názor, že širokou čtenářskou obec lze oslovit jedině prostřednictvím textů jednoduchých, ba co nejvíce zjednodušených a zjednodušujících.