I. Radové se i přes omezení, které si sama stanovila, podařilo provést čtenáře oběma díly a seznámit ho s nejvýraznějšími rozdíly v postupech obou autorů. Je třeba vyzdvihnout, že předložila českému, především odbornému zájemci první rozsáhlejší práci o epické tvorbě významných autorů, navíc s tak atraktivním mytologickým příběhem.