Výbor básní Bohuslava Reynka doprovázený jeho grafikami představuje pozvání hlavně pro ty čtenáře, kteří o petrkovském básníkovi zatím jen slyšeli. Ze sedmi autorových básnických sbírek tu najdeme verše, které ani po více než třičtvrtěstoletí neztratily nic ze své velikosti a prostoty.

Je příznačné, že editory Korespondence jsou literární historik i historik umění. Bohuslav Reynek totiž vynikal stejnou měrou jako výtvarný umělec i jako umělec slova. Reynkova Korespondence může být pro čtenáře bohatým zdrojem informací o životě a tvorbě tohoto básníka, ale i literárním dílem, které lze číst jen pro potěšení z krásy slov.