EJ

Eva Janáčová

Stereotypy o Židech se možná mění, ale jsou takřka nevykořenitelné. Široce rozkročená historická publikace sleduje obrazy židovství ve středoevropském prostoru od středověku po současnost. Analyzuje přitom zcela zjevné antisemitské postoje, ale i ty, které není tak snadné na první pohled dešifrovat.