JO

Jana Orlová

Ve své nejnovější básnické sbírce Neutečeš se Jana Orlová drží již zavedené poetiky. Její básně jsou osekané, co se týče rozsahu i významu. Některé připomínají spíše neurvalá slova, samolibě napsaná lihovou fixou na školní lavici; až se čtenář občas musí ptát: a kde je ta poezie?