JC

Jan Chadima

Život Rudolfa Slánského zaujme macbethovskou tragikou smrti tyrana v atmosféře paranoie, kterou sám spoluvytvářel. Jeho biografie ale nabízí mnohem více. Srozumitelně čtenáře seznamuje nejenom se životem generálního tajemníka, ale i se základními mechanismy fungování KSČ od jejího založení až po vrcholnou fázi stalinismu padesátých let.