Co je to za pocit, jejž se Josef Straka (1972) snaží tak vytrvale od první stránky své nové knihy Kostel v mlze vyslovit, zachytit v monochromních odstínech, vysledovat v jeho monotónních proměnách?

Asi šest desítek kratších próz a básní v próze Hotelu Bristol se vzpírá rychlému čtení. Nutí čtenáře k častému zastavení, domýšlení nedořečeného či dokreslování načrtnutého. Společným tématem je jedno – lidská existence.