NO

Noel O’Regan

I když těla padají. Tak zní doslovný překlad názvu románové prvotiny irského spisovatele Noela O’Regana. Padající těla provázejí Micheála Burnse celý život. Vlastně ho spíše vyplňují, přebírají nad ním kontrolu. Přitažlivost pádu je příběhem o sebeobětování. Když se ale člověk obětuje pro druhé, nedělá to nakonec pro sebe?