MY

Marguerite Yourcenar

Beletristické kategorie Pulitzerovy ceny letos ovládly ženy: nejlepší prózou byl vyhlášen román Jennifer Eganové Návštěva z party rváčů (A Visit from the Goon Squad), nejlepší poezií sbírka Z toho nejlepšího: Nové a vybrané básně (The Best of it: New and Selected poems) od Kay Ryanové.

Román o lásce a nenávisti z dob ruské občanské války 1919 -1920, Ránu z milosti, komorní příběh o tragických osudech německé aristokracie v období ruské občanské války, situovaný do bažinatých plání Pobaltí, napsala Marguerite Yourcenarová v pohnutém roce 1939.