JL

Jan Luffer

Objemná sbírka lidových i literárních pověstí, básní, romantických povídek, vyprávění a dalších literárních útvarů, jejichž společným jmenovatelem je město Jičín a jeho okolí. Ambiciózní dílo, které překvapí svou rozmanitostí.

Pohádky japonských dětí jsou sbírka pohádek jen částečně. První třetina knihy líčí život, výchovu a vzdělávání japonských dětí, další část nás seznamuje s legendami spjatými s historickými osobnostmi a až v poslední části jsou zastoupeny pohádkové texty. Současný – o devadesát let mladší – fotoreprint knihy však zůstal ochuzen o kouzlo prvorepublikové japonerie.

Obvyklá definice pověsti, s níž se můžeme setkat v domácích i zahraničních příručkách, mluví o krátkém, fantasticky zabarveném vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni. Taková charakteristika sice není úplně přesná, ale můžeme v ní vidět způsob, jak postihnout žánr pověsti.