Katalog českých démonologických pověstí 2
Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí 2

Katalog českých démonologických pověstí 2

Obvyklá definice pověsti, s níž se můžeme setkat v domácích i zahraničních příručkách, mluví o krátkém, fantasticky zabarveném vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni. Taková charakteristika sice není úplně přesná, ale můžeme v ní vidět způsob, jak postihnout žánr pověsti.

PORUŠENÍ TABU
NESVĚTIT SVÁTEK, PRACOVAT PŘES ZVYKEM
URČENÝ ČAS

2.E.65 Venkovní práce ve sváteční čas
Kdo orá na Velký pátek / svatou Annu, tomu se splaší koně / toho zabije blesk. / Kdo kácí stromy na Josefa, toho zabije padající strom.

Katalogy: Klímová 432, 433, 434, Klintberg B126, B127
Prameny: Grohmann 74., Hošek I. 174

2.E.70 Při venkovní práci ve sváteční čas člověka vystraší zjevení
Kdo pracuje ve svátek / v předvečer svátku, tomu se zjeví bílá paní / velikánská postava / zářící svatý obrázek / neobvyklé dítě a vystraší ho.

Katalogy: Klímová 430, Jauhiainen F 11, F 18, F 19, F 21
Prameny: Kellner 1939 106, Šalanda 145., 146., Žárská 66

2.E.75 Kdo nařídí pracovat ve sváteční den, je potrestán
Selka nařídí žnout trávu ve svátek. Z trávy na selku zaútočí had, ovine se jí kolem krku / dva hadi se jí přisají k prsům a umoří selku k smrti.

Katalogy: srov. Jauhiainen F 31, srov. Klintberg B128
Prameny: Jindřich 198, Kubín: Pk I. 217.

2.E.80 Domácí práce ve sváteční čas
Žena, která přede / dere peří v sobotu večer / na Lucii / na Tomášskou noc, se ocitne v nebezpečí: Přeslice se rozskočí. / Lucka / paní Zima zbije přadlenu metlou. / Čaro- dějnice vhodí komínem hrst vřeten, aby je přadlena rychle napředla. Dívka se zachrání omotáním kousku niti na každé z nich. / Kunibal popadne ženu do tance, rejdí s ní po místnosti a všechno peří rozfouká.

Katalogy: Daňkovská IV. 218., Klímová 431, Polívka IV. 209–214 (Priadka a sv. Lucia), srov. Klintberg C129
Prameny: Grohmann 33.1., srov. Šalanda 147., Vejžvaldová 107

2.E.85 Jít na čekanou ve sváteční čas
Pytláci jdou na Štědrý večer místo půlnoční mše na zajíce. Zajíci nejdou zastřelit.

– srov. 1.B.85 Lovec se promění do jiné podoby, aby získal převahu nad protivníkem,
4.B.50 Zvíře nejde zastřelit
Katalogy: Jauhiainen F 51, F 55, Klintberg M176, srov. E4
Prameny: Voráč II. 31.

2.E.90 Oděv šitý v určité sváteční dny přitahuje blesky
Člověk si zašívá / pere kalhoty / šije boty na Hromnice / v křížové dny, kdy je práce zakázána. Součástka oděvu přitahuje blesky / kroupy. Když v ní člověk vyjde za bouřky ven, uhodí do něj blesk / člověk oděv svlékne a dá stranou, spatří, jak do něj uhodí blesk.

– srov. 1.C.35 Oděv šitý v určité sváteční dny ochraňuje svého nositele
Katalogy: Klímová 435
Prameny: srov. Polívka/Stavař XLVIII., Šalanda 144.

2.E.95 Lidi, kteří se místo mše věnují světské činnosti, vystraší neobvyklé jevy
Kdo hraje karty na Velký pátek / jde na houby v době nedělní mše, toho vystraší přízrak nebo neobvyklý jev: lidi doprovází / zahrazuje jim cestu narůstající postava / doráží na ně černý pes / zjeví se bílá paní / hřib promluví / strhne se vichr / line se zápach. Lidé vyděšeni utečou (a do několika dnů zemřou).

Katalogy: Klímová 428, 429, Jauhiainen F 31, F 36, F 41, F 46, F 81, F 91
Prameny: srov. Hošek II./2 55, Hruška V. 7, Slavia 78.C

> Kdo se veselí místo nedělní mše, zkamení nebo se propadne – viz etiologické pověsti, typ Místo, kde zkameněli lidé či stavby

> Kdo nesvětí svátek, ten je zaklet na měsíc – viz etiologické pověsti, typ Postava na povrchu měsíce

> Kdo nesvětí svátek, musí po smrti strašit – viz 3.A.65 Člověk, který nesvětil svátek

Celý text ukázky v .pdf

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse