VB

Věra Brožová

Na poli výchovy Broučci výraznější odpůrce neměli až do první světové války, kdy je zemská školní rada nařídila vyloučit ze žákovských knihoven obecných škol kvůli nevhodnému obsahu – v té době to ovšem nebyl ojedinělý případ. Jinak spíše platilo, že v pedagogických kontextech doby Karafiátova knížka musela působit jako zjevení. Byla jedním velkým argumentem, že lze napsat mravně a nábožensky vyhovující, navíc estetický a psychologii dítěte přiměřený text.