PF

Petr Felčer

Romanopisec a bedlivý pozorovatel světového dění Amin Maalouf se v knize Zbloudění zweigovsky ohlíží za „světem včerejška“, ovšem v plnokrevném, mnohohlasém románu. Zamýšlí se přitom nad existenciálními obavami dnešního světa a nad budoucností civilizace v době, kdy se zdá, že už nikdo nechce poslouchat hlas rozumu. I deset let po vydání originálu se potvrzuje přesnost a aktuálnost jeho myšlenek.

Po dlouhé době se na český trh dostává arabský román, a to navíc od jednoho z nejúspěšnějších arabských spisovatelů dneška – Syřana Chálida Chalífy. Vypráví o dnes již deset let probíhající syrské válce tak, jak jsme to v češtině dosud neslyšeli.

Provokativní název sbírky Ouředníkových esejů odkazuje na antiislámskou polemiku z českého raného novověku. Ve Francii žijící spisovatel tu ostře ironickým a politicky nekorektním stylem ujasňuje pojmy, polemizuje s ideologickými oponenty a naléhavě připomíná odkaz francouzského osvícenství: laicismus, jenž nyní údajně čelí bezprecedentnímu ohrožení. Do tuzemské intelektuální debaty o roli islámu v západních demokraciích však nepřináší nic zásadně nového.

Populární francouzský kreslíř, herec a režisér Riad Sattouf v mistrovsky provedeném autobiografickém komiksu L’Arabe du futur (Arab budoucnosti) vzpomíná na své rané dětství strávené v Libyi a Sýrii mezi lety 1978 a 1987. Realitu těchto zemí čtenář objevuje spolu s jeho hrdinou, malým géniem s neodolatelnou blonďatou kšticí, kterou zdědil po matce Francouzce. Sattoufův až satirický humor, ať už vůči své rodině, či zemi, ve které vyrůstal, je přímočarý a možná krutý, nikoli však nespravedlivý.

V rámci Festivalu spisovatelů navštívil Prahu Kamel Daoud, před pěti lety mimo rodné Alžírsko téměř neznámý novinář a novelista, který dnes nepřestává svými nesmlouvavými politickými a společenskými názory provokovat nejen své krajany, ale také intelektuály na opačném břehu Středomoří.

Román Kamála Dáwuda Meursault : contre-enquête se odehrává v severoafrickém prostředí, a proto se v něm objevuje také lokální lexikum, odrážející specifickou realitu oblasti. Tyto exotické prvky představují pro překladatele nelehkou výzvu: kromě transkripce musí řešit i problematiku odlišných presupozic u původního francouzského a nově též českého čtenáře.