OB

Ondřej Buddeus

Norský básník, esejista a jazzový recitátor Jan Erik Vold je kulturní fenomén. Jako básník uváděl do norské poezie nejnovější modernistické postupy. Coby jazzový recitátor stále vyniká jako jeden z mála reprezentantů žánru jazz & poetry v Norsku a prostřednictvím jazzu se z Volda stal básník, kterého si přisvojily široké čtenářské kruhy. Jeho tvorba osciluje mezi experimentálními obrazovými básněmi, rozsáhlými epickými texty ve formě volného verše a meditativními miniaturami o několika slovech.

Alma Hadzibeganovic pochází z Bosny, vystudovala a žije v Rakousku. V roce 1997 získala literární ocenění „schreiben zwischen den kulturen“. V roce 2000 ji ve vídeňském nakladatelství edition exil vyšel soubor povídek ilda zuferka rettet die kunst (ilda zuferka zachraňuje umění). Další texty vydává v antologiích a časopisech.

Tato zpráva dokumentuje osamělou pouť jedné ženy. Ilda Zuferka – historička umění z Mostaru, v roce 1992 uprchla do Vídně – byla posedlá myšlenkou na záchranu bogomilských nekropolí ze 13. století v místě zvaném Cori Do, které se nacházelo ve válečné zóně v Bosně...