JM

Jakub Mikulecký

Jak provázané mohou být dvě národní kultury, které se vyvíjely v politickém područí velkých říší a obě směřovaly ke stejnému cíli: obnovení státnosti? Boj za věci národní tehdy nutně vyžadoval spojence – kde jinde je v tehdejší Evropě hledat než mezi sestrami a bratry slovanskými.

První polistopadový výbor z bulharské poezie minulého století nabízí českému čtenářstvu tvorbu velmi různorodé skupiny básníků. Kniha představuje sociální, milostnou, přírodní i filozofující lyriku, a představuje tak neobyčejně pestrý kaleidoskop moderní bulharské poezie.

Jak je známo, agent s krycím označením 007 v drtivé většině případů své protivníky nakonec porazí, aby se mohl v závěru románu plně věnovat jedné z nespočtu „bond girls“. Bylo tomu tak vždycky, tedy až do chvíle, kdy se Bond, James Bond, v roce 1966 setkal se superagentem bulharské kontrarozvědky Avakumem Zachovem… Spisovatel Andrej Guljaški, který tuto postavu stvořil, zemřel 3. července 1995. Pětadvacetileté výročí jeho úmrtí připomínáme tímto článkem.

Antiutopistická novela Mrtvolné skvrny je klíčová „šuplíková“ próza Borise Christova o životě a existenci v strukturách totalitního režimu. Příběh mladého básníka se odehrává ve fiktivním Etonu, který na jedné straně připomíná dystopické světy z kanonických děl světové literatury, na druhé straně je v lecčems jiný a neopakovatelný. V každém případě je tato výrazně lyrizovaná novela Borise Christova pozoruhodný text současné bulharské literatury.