FZ

Filip Zrno

Chyby v lidském úsudku – šum. Vlivem nepředvídatelných náhodných chyb je špatně měřitelný, podceňovaný a povětšinou i neuvědomovaný. Autoři zkoumají negativní variabilitu úsudků v profesích, kde by úsudky měly být shodné; teoretické pojednání doplňují o návrhy praktického řešení této problematiky, představují možností zlepšení.

Do českého prostředí zmítaného často vágními a tendenčními argumenty přináší monografie Tomáše Hříbka s názvem Obrana asistované smrti morální obhajobu eutanazie a sebeusmrcení pacienta za pomoci lékaře. Kontroverzní téma nás ale vede k hlubší úvaze o dobré kultuře smrti.

Lze vyjádřit náš vztah ke světu prostřednictvím divácky atraktivních pořadů vznikajících na HBO a na Netflixu? Autor se v nové publikaci zabývá sdíleným světem, jehož kontury odkrývá prostřednictvím poststrukturalismu a seriálových příběhů takzvané Quality TV.

Obsáhlá kniha polského historika Andrzeje Walického zavede čtenáře do spletitých dějin marxismu a s ním spjatého komunistického ideálu svobody. Velmi přesně mapuje vývoj uskutečňování kolektivní svobody, které se v „praxi“ změnilo v obludný komunistický totalitarismus. Navíc přináší do diskuse o marxismu poměrně zásadní tezi.

Českému čtenáři se do ruky dostává kniha polské filosofky Jolanty Brach-Czainy, ověnčená cenou Polské společnosti vydavatelů knih. Máte-li zálibu v potápění se do hloubek lidské existence a hledáte-li nové možnosti vztahování se k věcem kolem sebe a ke světu jako takovému, pak byste mohli Škvíry existence vřele uvítat. Zásadním předpokladem pro četbu je však bezmezná otevřenost.