HC

Hana Chrástová

Další kniha o válce, chtělo by se říct po prvním nahlédnutí do tohoto obsáhlého románu. Je tomu tak i není: Rozpůlený dům nabízí poutavý vhled do života lidí v krkonošské vesnici první poloviny 20. století. Spíše než bolestné hledání stanoviska k česko-německým vztahům však nabízí čtivý úvod do jejich peripetií.

Vystačí si člověk sám se sebou, nebo potřebuje ke svému bytí další spřízněnou duši? A když už člověku nic jiného nezbývá, dokáže mu zachránit život přátelství? Román Ewalda Arenze Staré odrůdy se snaží na tyto otázky najít odpovědi, ve svém hledání se ale vydává snad až příliš snadnou cestou.