MF

Marta Fülöpová

Románom U nás, v New Honte spisovateľ Lajos Grendel nadviazal na tematizáciu fiktívneho mestečka na juhu Slovenska vytvoreného v jeho predchádzajúcich prózach (Kráľ Matej v New Honte, Hromadný hrob pri New Honte). Tento príbeh sa posúva čoraz viac pod povrch New Hontu a nadobúda existenciálny rozmer: „Ale čo môže byť idea New Hontu?"

Existenciálne otázky identity preskúmané modernými metódami a multidisciplinárnym prístupom. Zborník My a tí druhí v modernej spoločnosti prináša výsledky plhoročného výskumu v oblasti rovín kolektívneho aj individuálneho vedomia.

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, „dovolenkové“ stretnutie zahraničných záujemcov o slovenčinu a slovenských vedcov, sa uskutočnila tento rok už 45. krát. Zborník uverejňuje prednášky, ktoré odzneli na letnej univerzite.