PJ

Pavla Jonssonová

V neotřelé experimentální próze Only Fools Die of Heartbreak se americký expat žijící v Praze Thor Garcia věnuje zásadním životním otázkám mladší a střední generace. Hlavní tematickou linkou, propojující dvě časové roviny knihy, je pak sexualita a sexuální otroctví.