KL

Kristina Labohá

Jak již naznačuje i název titulu, vedle morální a feministické tematiky se Shieldsová zabývá i fenoménem literárního jazyka a slovesného umění jako takového. "Lidská existence sestává z izolovaných událostí vyžadujících zvláštní odštěpky jazyka, které ze života teprve vytvoří souvislé vyprávění; malé kousíčky gramatiky, slůvka jako "pokud", "také", "přesto" či "už".