OL

Ondřej Lát

Bernard Clavel (nar. 1923) publikoval na devadesát literárních děl (převážně románů a novel), která byla čtenářskou obcí přijata vesměs velmi pozitivně. Řada z nich byla přeložena do jiných jazyků včetně češtiny, některé vyšly jen v samotné Francii v milionových nákladech.