Bernard Clavel
Clavel, Bernard

Bernard Clavel

Bernard Clavel (nar. 1923) publikoval na devadesát literárních děl (převážně románů a novel), která byla čtenářskou obcí přijata vesměs velmi pozitivně. Řada z nich byla přeložena do jiných jazyků včetně češtiny, některé vyšly jen v samotné Francii v milionových nákladech.

se narodil 29. května 1923 v Lous-le-Saunier, ve střední Francii. Nepocházel z nijak bohaté rodiny, jeho otec pracoval jako pekař, matka prodávala v květinářství. Už od raného dětství se u něho projevovaly umělecké sklony a láska k literatuře, autor sám řekl, že stále doufal, že se jednoho dne bude moci věnovat výhradně umění. Jeho otec však nesouhlasil s tím, aby studoval výtvarné umění, Bernard Clavel se místo toho musel vyučit cukrářem. Poté vystřídal řadu zaměstnání, pracoval většinou jako dělník v různých továrnách. Díky tomu však mohl poznat do detailu určitá řemesla, což později s výhodou uplatnil ve své literární tvorbě.

V roce 1956 byl vydán jeho první román s názvem L´ouvrier de la nuit (Noční dělník), což autorovi umožnilo proniknout do literárních kruhů a seznámit se s mnoha výraznými osobnostmi, jakými byli např. Hervé Bazin, Marcel Aymé a další.

Během následujících čtyřiceti let Bernard Clavel publikoval na devadesát literárních děl (převážně románů a novel), která byla čtenářskou obcí přijata vesměs velmi pozitivně. Řada z nich byla přeložena do jiných jazyků včetně češtiny, některé vyšly jen v samotné Francii v milionových nákladech. Z tohoto velkého množství titulů můžeme uvést např. tetralogii La Grande Patience (Velká trpělivost): La Maison des autres (Cizí dům), Le Coeur des vivants (Srdce živých), Celui qui voulait voir la mer (Ten, který chtěl spatřit moře), Les Fruits de l´hiver (Plody zimy, přeložili J.M. Šupovi), dále Le voyage du père (Noc bloudění, přeložili J.M. Šupovi), La Saison des loups (Čas vlků, přeložil J. Šup) z novějších prací pak L´Or de la Terre (Zlato země, přeložil Zdeněk Hrbata).

Při této přiležitosti je třeba také připomenout, že autor získal v průběhu let za svá díla velké množství literárních ocenění, mimo jiné i Goncourtovu cenu - v roce 1968, a to za již zmíněný román Les Fruits de l´hiver.

Bernard Clavel je také pověstný tím, že dlouho nevydrží na jednom místě. Během svého života se více než čtyřicetkrát přestěhoval, nejenom po území Francie, ale i v zahraničí. Pobýval krátce i v bývalém Československu, v SSSR, poté se na určitý čas vrátil opět do Francie. Koncem sedmdesátých let žil v Kanadě, což byl v jeho životě rozhodující okamžik, neboť se zde seznámil se spisovatelkou Josette Pratteovou, která se později stala jeho manželkou. Podle autorových slov to byla láska na první pohled. Poté pobýval např. v Portugalsku a ve Švýcarsku. Nyní žije opět ve Francii, jako místo svého posledního pobytu si zvolil malou obec nedaleko Bourg-en-Bresse.

Prozatím poslední Clavelovo dílo se jmenuje L´hiver (Zima). Nemá ovšem charakter románový, jedná se spíše o jakési album, neboť se zde kromě literárních textů vyskytují i autorovy vlastní ilustrace a fotografie.

V současné době existuje dokonce i oficiální internetová stránka věnovaná výhradně Bernardu Clavelovi, nalezneme zde informace o spisovatelově životě a díle, nechybí ani soupis výroků, které o něm pronesli významní umělci. Stránka má sice některé nedostatky (např. to, že podává podrobné údaje pouze o dílech vydaných v nakladatelství Albin Michel, u ostatních jsou uvedeny pouze tituly), přesto může sloužit jako vítaný zdroj informací pro všechny zájemce: http://www.bernard-clavel.com/.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse