PM

Petr Mainuš

Na sklonku minulého roku vyšla v českém překladu pražské slovenistky Hany Mžourkové sbírka básní dvoudomého bosensko-slovinského básníka, prozaika, esejisty, překladatele a literárního kritika Josipa Ostiho (1945) Rouška Veroničina...